เส้นทางท่องเที่ยว Slow Life จ.พะเยา-เชียงราย

Slow Life Route, Phayao - Chiang Rai

รายละเอียดDetails

ท่องเที่ยวแบบชิลๆ ในแบบสบายๆกันที่อีกหนึ่งจังหวัดเมืองรองภาคเหนือของประเทศไทย ที่เต็มไปด้วยความสุขตลอดเส้นทาง

Chill out in an another province of northern Thailand that is full of happiness along the way

DAY 1 เริ่มต้นการเดินทางStart Trip

วัดนันตารามWat Nantaram

วัดสวยที่มีการออกแบบตามแบบศิลปะพม่า มีวิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของวิหารนั้น ได้รับการประดับลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงาม เช่น หน้าต่าง หน้าบัน ระเบียง ส่วนภายในประดิษฐานพระเจ้าแสนซึ่งสร้างด้วยไม้สัก มีเจดีย์แบบไทยใหญ่ พิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ รวมทั้งภาพวาดโบราณเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละกัณฑ์

A beautiful Burmese architecture temple. The temple was built entirely of teak. The various elements of the temple are beautifully decorated with perforated wooden patterns including windows, gables and terraces. On the inside, enshrined the San Sae Buddha Image, built with teak. There are also a large Thai pagoda, old banknote museum, ancient appliances, antique cloths and ancient paintings about the Vessentara Jataka.

เฮือนไทลื้อHuen Tai Lue

เยือนบ้านไทลื้อดั้งเดิมที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงหลังเดียวในเชียงคำ ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยปัจจุบันมีแม่แสงดา ดูแลรักษาไว้ พร้อมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวด้วยจิตไมตรี ก่อนจะแวะไปชมการทอผ้าไทลื้อที่บ้านป้ามาลี วงศ์ใหญ่

Visit the traditional Tai Lue house that is the only one left in Chiang Kham. At present, Mae Saeng Da is the person who looks after this house and welcomes tourists with a friendly spirit. After that visit the Tai Lue weaving demonstration at Pa Mali Wong Yai.

วัดติโลกอารามWat Ti Lok Aram

เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จม อยู่ในกว๊านพะเยา มีพระพุทธรูปศิลา ให้ชาวพุทธศาสนาได้ทำบุญและชื่นชมความงามของพระพุทธรูปหินทราย ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างพะเยา โดยวัดติโลกอารามนี้ถือได้ว่าเป็นวัดกลางน้ำที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้

Is one of the historical sites in Kwan Phayao with the stone Buddha image, the Payao school sandstone Buddha image enshrined inside. This temple is regarded as one of the most beautiful water temples in Thailand.

DAY 2

โครงการพัฒนาดอยตุงDoi Tung Development Project

จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งอดีต ทำให้ที่นี่กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยความงดงามทั้งทัศนียภาพ และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนแวะเวียนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมนานาพันธุ์ไม้ที่งอกงามและผสมทัศนียภาพอันร่มรื่นสบายตาอย่างไม่ขาดสาย

From the royal initiative of HRH Princess Srinagarindra and the King in the past, this place became a learning center and a tourist attraction with beautiful scenery, old culture that people frequently visit.

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริPrince Chakraband Pensiri Center For Plant Development

ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแหล่งรวบรวมและพัฒนาพันธุ์พืชพื้นบ้าน เก็บรักษาพันธุ์พืชผักพื้นบ้านให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชที่ดีไว้บริโภคในครัวเรือน จำหน่ายและเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์

A center, established under the royal initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, is a collection and development center of local plants for farmers to use for household consumption, selling and planting.

DAY 3

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำHall of Opium, Golden Triangle Park

สถานที่ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่นอย่างรอบด้าน ทุกแง่มุม ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคำ ต้นกำเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู้นำฝิ่นเข้ามาในเอเชีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการ การฟื้นฟูสภาพชีวิตประชาชน ผ่านรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการทันสมัย เต็มไปด้วยสีสันแห่งมัลติมีเดีย เป็นการเรียนรู้ที่สนุกจนเวลาผ่านไปแบบไม่รู้ตัว

A place that collects the stories of opium, such as the history of opium in the Golden Triangle, the origin of opium, opium war, opium first arrival in Asia and the impact of opium. The stories are exhibited through a modern exhibition format using multimedia.

ตลาดแม่สายTea Oil Center

แวะไปช้อปปิ้งส่งท้ายทริปกันที่ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย อย่างตลาดแม่สาย ตลาดชายแดนไทย-พม่า ที่จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น

Research and Development Center for tea oil and plant oil that HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn established in 2011. This place is now a destination for tourists who interested in health and wellness because this place has a factory for producing oil from tea seeds and other oil plants. The area is surrounded by nature with over 60 acres.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันTea Oil Center

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่สนใจในสุขภาพ เพราะที่นี่เป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันอื่น ๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 150 ไร่

Research and Development Center for tea oil and plant oil that HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn established in 2011. This place is now a destination for tourists who interested in health and wellness because this place has a factory for producing oil from tea seeds and other oil plants. The area is surrounded by nature with over 60 acres.

สิ้นสุดการเดินทางEnd Trip