ท่องเที่ยวเมืองเหนือ ณ จ.เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

Travel in the northern city, Chiang Mai, 4 days and 3 nights.

รายละเอียดDetails

ท่องเที่ยวสุดสนุกไปกับเส้นทางท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของภาคเหนือที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส

Experience the beauty of the north, the best tourist routes in Chiang Mai.

DAY 1 เริ่มต้นการเดินทางStart Trip

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์Bhubing Palace

พระตำหนักทรงไทย งามสง่า อยู่ท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น ประดับประดาด้วยสวนหย่อม ลำธาร สระน้อยๆและโขดหิน แต่งแต้มด้วยไม้ดอกต่างชนิด ต่างสี หลากกลิ่น โดยปกติแล้วจะเปิดให้ประชาชนเข้าชม เฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

The elegant Thai royal palace surrounded by shady trees adorned with gardens, streams, little ponds, rocks and different kinds of flowers. Open to the public on Fridays, Saturdays, Sundays and public holidays.

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร

Is a temple that is important in history and famous for tourism. The temple is known to Thai people as one of the most important temples in Thailand. The temple is located on the top of Doi Suthep, about 14 kilometers from the west of Chiang Mai.

เวียงกุมกามWiang Kum Kam

เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 727 ปีแห่งนี้ เต็มไปด้วยโบราณสถานมากมาย การเดินทางเข้าสู่โลกแห่งเวียงกุมกาม จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในสมัยที่พ่อขุนเม็งรายโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองขึ้น เมื่อพ.ศ.1829 โดยให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้าน เพื่อกักแม่น้ำปิงมาขังไว้ในคูเวียง และจากการสำรวจโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณเวียงกุมกามและพื้นที่ใกล้เคียงถึง 20 แห่งนั้น แต่ละแห่งล้วนสร้างในช่วงประมาณปีพุทธศตวรรษที่ 21-22 เลยทีเดียว

This ancient city, which is more than 727 years old, is full of many historic sites. Getting into Wiang Kum Kam will take you back the King Mengrai era. The city was built in 1286 and from the reports of various archaeological sites in Wiang Kum Kam and the nearby areas, each historic site was built around the year 21-22 Buddhist era.

คุ้มขันโตกKhum Khantoke

อิ่มอร่อยไปกับอาหารเมืองเหนือ จากร้านอาหารคุ้มขันโตก พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสุดอลังการ

Enjoy delicious Northern Thai food at Khum Khantoke Restaurant and watch a spectacular performance of local culture.

DAY 2

ปางช้างแม่ตะมานMaetaman Elephant Camp

สถานที่ที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับช้างอย่างส่วนตัว พร้อมเรียนรู้การเป็นควาญช้าง การฝึกขึ้นและลงหลังช้าง ก่อนจะนั่งช้างชมความสวยงดงามของธรรมชาติของหุบเขาแม่ตะมาน และทัศนียภาพสองฝั่งน้ำแม่แตง ที่สวยงามจับใจ

A place that allows everyone to get up close to an elephant. Learn a mahout training and watch the beauty of Mae Taman valley on an elephant.

ฟาร์มกล้วยไม้-ฟาร์มผีเสื้อOrchid Farm - Butterfly Farm

บนเส้นทางสายแม่ริม-สะเมิง คือแหล่งของฟาร์มกล้วยไม้ที่มีอยู่มากมายพร้อมเปิดต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเยี่ยมชม โดยแต่ละแห่งนั้นได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่แปลกและหาดูได้ยากไว้หลายสายพันธุ์ รวมทั้งยังมีการจัดแสดงพรรณไม้ประดับชนิดอื่นที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน

Is a farm on the Mae Rim-Samoeng route. Tourists can see a variety of rare orchids and ornamental plants here.

DAY 3

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์Doi Inthanon National Park

ดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย แต่กลับขึ้นชื่อว่าเป็นดอยที่เที่ยวง่ายและสะดวกสบายที่สุด เพราะทุกที่สถานที่เที่ยวเด่นถูกเชื่อมต่อด้วยถนนลาดยางอย่างดี

Doi Inthanon is the highest mountain in Thailand. However, it is reputed to be the most convenient and comfortable place to visit because the places of interest are well connected by paved roads.

ตลาดม้งHmong Market

ตลาดที่ตั้งอยู่บริเวณทางลงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นจุดที่ร่วมของฝาก และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาลของภาคเหนือ โดยชาวบ้านเผ่าม้ง ไม่ว่าจะเป็น ลูกพับ สตรอว์เบอรี่ ผักยอดฝักแม้ว เสาวรส สาลี่ แอปเปิ้ล อะโวคาโด้ เป็นต้น

The market is located near the Doi Inthanon National Park. There are a variety of products for sales here such as souvenirs, local products and Northern Thailand seasonal fruits such as persimmon, strawberry, chayote, passion fruit, Chinese pear, apple, avocado, and the others.

โครงการหลวงอินทนนท์Inthanon Royal Project

ที่นี่เต็มไปด้วยความสวยงามและกิจกรรมความสุขมากมาย ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังให้มีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่ง เลิกปลูกฝิ่น ตัดไม้ทำลายป่า และการทำไร่เลื่อนลอย แล้วหันมาปลูกพืชเมืองหนาวและเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยความรื่นรมย์มากมาย

The project was established to help the hill tribes to live better lives by teaching the residences shifting cultivation, winter crops planting, animal farming, and having them stop growing opium and deforestation. It is also Chiang Mai's famous tourist destination.

DAY 4

สวนสัตว์เชียงใหม่Chiangmai zoo

สวนสัตว์เชียงใหม่นั้นจัดเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ และแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายโซนด้วยกัน พร้อมกับมีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชม

Chiang Mai Zoo is a large zoo which divided into several zones with a variety of activities for tourists.

ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้างBo Sang Umbrella Making Center

แหล่งทำร่มด้วยมือที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศ โดยร่มของที่นี่มีมีสีสันลวดลายสะดุดตาและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีกระบวนการผลิตร่มแบบดั้งเดิมในทุกขั้นตอนให้ทุกคนได้ชมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำกระดาษสา การทำพัด การวาดลวดลาย ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมทุกวัน

The largest source of the hand-made umbrellas in the country. The hand-made umbrellas are popular among tourists of both Thai and foreigners due to their uniqueness and eye-catching design. In addition, there is a traditional umbrella manufacturing process open for everyone to see.

สิ้นสุดการเดินทางEnd Trip