ท่องเที่ยว 3 จังหวัด จ.ลำพูน-ลำปาง-เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

3 provinces tour, Lamphun - Lampang - Chiang Mai, 3 days 2 nights

รายละเอียดDetails

ขึ้นเหนือ ไปชมความสวยงามของ 3 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ที่จะทำให้ทุกคนสนุกสนานตลอดทั้งทริป

See the beauty of the 3 northern provinces of Thailand that will impress you throughout the trip

DAY 1 เริ่มต้นการเดินทางStart Trip

วัดพระธาตุหริภุญชัย นั่งรถรางชมเมืองลำพูนWat Phra That Hariphunchai, see Lamphun on a tram.

บอกได้คำเดียวว่า ถ้ามาเยือนลำพูนแล้วไม่ได้แวะชมวัดแห่งนี้ ถือว่ามาเสียเที่ยวจริงๆ เพราะที่นี่คือวัดที่สำคัญที่สุดของเมืองลำพูน ตามประวัตินั้นกล่าวว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช และภายในวัดก็เต็มไปด้วยโบราณสถานล้ำค่าให้คุณได้ชื่นชมมากมาย โดยหลังจากเที่ยวชมวัดกันเสร็จแล้วอาจจะนั่งรถรางชิลๆเที่ยวเมืองลำพูนต่อก็ได้เช่นกัน

This is the most important temple of Lamphun. According to the history, this temple was built in 1651 during the reign of King Arthitayarat. Inside the temple is filled with important historical sites. After completing the tour of the temple, you may take the tram in Lamphun.

สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยHariphunchai Hand-Woven Fabric Institute

อีกหนึ่งของดีของจังหวัดลำพูน กับผ้าฝ้ายทอมือ และผ้าไหมยกดอกลำพูน เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยที่นี่ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำผ้าทอมือแบบต้นตำรับของเมืองลำพูน

Hand-woven cotton and Lamphun silk are the quality products that create reputation for Thailand. Here tourists will learn about the making of original hand-woven fabric of Lamphun.

บ้านดอนหลวง บ้านหนองเงือกBan Don Luang, Ban Nong Ngueng

เยือนถิ่นตำนานผ้าฝ้ายดอนหลวง ที่สุดของเมืองผ้าฝ้าย ณ บ้านดอนหลวง บ้านหนองเงือก แหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีผ้าลายสวยมากมายให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งกัน

Visit Ban Don Luang, the largest source of hand-woven cotton fabric in Thailand that tourists can shop for.

DAY 2

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนChae Son National Park

อุทยานแห่งชาติที่มีธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติ ที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน โดยน้ำแร่ที่มีอุณหภูมิสูง ถึง 70 – 80 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถต้มไข่จนสุกได้ภายใน 15 นาที ซึ่งนอกจากแหล่งน้ำพุร้อนที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อาทิ น้ำตกแม่มอญ , น้ำตกแม่ขุน , ถ้ำผางาม เป็นต้น

A national park with mineral water source surrounded by hot pools. Mineral water temperatures here are up to 70 - 80 degrees Celsius, which can boil the eggs until cooked within 15 minutes. In addition to the hot springs, there are other natural attractions such as Mae Mon Waterfall, Mae Khun Waterfall, Tham Pha Ngam and the others.

หมู่บ้านป่าเหมี้ยงPa Miang Village

หมู่บ้านที่อยู่บนดอยสูงแห่งเทือกเขาผีปันน้ำ ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี โดยที่นี่มีความโดดเด่นในเรื่องของการปลูกต้นเหมี้ยง ซึ่งเป็นต้นชาชนิดหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านจะนำยอดอ่อนไปผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีรสเปลี่ยน เรียกว่าเหมี้ยง นอกจากนี้ยังนำใบเหมี้ยงนี้ไปแปรรูปทำเป็นชาอีกด้วยเช่นกัน

The village on the high mountain of the Pan Pan Nam mountain range. The weather is cool all year round. This village is known for planting and making products from Miang tea.

โครงการหลวงตีนตกTeen Tok Royal Project

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนกันแทบทุกฤดูหนาว โดยไม่เพียงเพื่อสัมผัสความบริสุทธิ์จากธรรมชาติเท่านั้น แต่ที่นี่ยังมีความรู้ให้ทุกคนได้ศึกษากัน อาทิ ชมแปลงสาธิตการปลูกพืชผักเมืองหนาว เช่น วานิลลา มะเขือเทศ เป็นต้น

Teen Tok Royal Project Development Center is a tourist attraction that attracts tourists mostly during winter. Not only tourists can enjoy with nature but also learn about agricultural knowledge. For example, watching winter vegetables planting demonstration plots such as tomatoes and vanillas.

DAY 3

สันกำแพงSan Kamphaeng

แวะเลือกซื้อของฝากกัยที่อำเภอสันกำแพง หนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย มีคุณภาพดี ราคาถูก เหมาะสำหรับเป็นของฝาก นอกจากนั้นยังมีโรงงานทอผ้าให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิธีการทอ รวมทั้งการเลี้ยงตัวไหมให้ชมด้วย และระหว่างเส้นทางจากอำเภอเมืองถึงอำเภอสันกำแพง ยังมีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกเป็นจำนวนมากอีกด้วยเช่นกัน

Shop for souvenirs at San Kamphaeng district, one of the districts of Chiang Mai province that is famous for good quality silk and cotton with cheap price. In addition, there are weaving factories, and souvenir shops between the routes from Mueang District to San Kamphaeng District to visit.

พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนักBan Jang Nak Museum

เป็นบ้านที่รวบรวมเอาผลงานของช่างแกะสลักช้างที่มีความโดดเด่นในเชียงใหม่มาไว้ด้วยกัน โดยที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยสล่าเพชร วิริยะ ซึ่งภายในมีการจัดแสดงชมผลงานรูปช้างแกะสลักมากมายให้ทุกคนได้เดินชมกัน

A house that collects outstanding elephant sculptors in Chiang Mai. It was founded by Mr. Sala Phetwiriya.

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่Chiang Mai City Art & Culture Centre

เรียนรู้อดีตของเมืองเชียงใหม่ผ่านหอศิลป์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้อย่างน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

Learn about Chiang Mai's history through an art gallery. The museum exhibits the history of Chiang Mai including the way of life, local culture since prehistoric times.

สิ้นสุดการเดินทางEnd Trip