อิ่มบุญ อิ่มใจ 3 วัน 2 คืน ใน พิจิตร-พิษณุโลก

Making merit in Phichit - Phitsanulok, 3 days 2 nights.

พิจิตร,พิษณุโลก

รายละเอียดDetails

ทริปท่องเที่ยว จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก อิ่มบุญกับความเรืองรองของวัดวาอาราม อิ่มใจกับธรรมชาติและอาหารเมืองเหนือ ในเวลา 3 วัน 2 คืน

Enjoy a trip to the auspicious temples, appreciate beautiful nature and have northern food, 3 days 2 nights

DAY 1 เริ่มต้นการเดินทางStart Trip

เดินทางมายัง จ.พิจิตร | วัดท่าช้างWat Tha Chang, Phichit

เดินทางมายัง วัดท่าช้าง ที่มีรูปปั้นช้างขนาดใหญ่สองเชือกด้านหน้าวัด เรียกความน่าสนใจสะดุดตาผู้พบเห็น และความน่าสนใจภายในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสลักด้วยหินทราย ปางมารวิชัยคู่บ้านคู่เมืองพิจิตร ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะยุคทวารวดีที่มีความเก่าแก่มากเลยทีเดียว

Travel to Wat Tha Chang, a temple with two large elephant statues in front of the temple. The temple the place that enshrined Pang Man Vichai sandstone Buddha statue from Dvaravati period.

ศาลเจ้าแม่ทับทิมChao Mae Thapthim Shrine

สักการะองค์เจ้าแม่ทับทิม (ตุ้ยบ่วยเต่งเหนี่ยง) อันศักดิ์สิทธิ์ ด้านขวาเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อกวนอู ด้านซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อปุ้นเถ่ากง และปุ้นเถ่าม่า ตามประวัติกล่าวว่า องค์เจ้าแม่ทับทิม และองค์เจ้าพ่อกวนอู ได้อัญเชิญมาจากเกาะไหหลำ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2410 วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 17.00 เบอร์โทร: 0 5525 2742-3

Pay homage to Chao Mae Thapthim Shrine. Chao Por Guan Yu is enshrined on the right and Chao Pho Poon-Thao-Kong, and Chao Pho Poon-Thao-Ma are enshrined on the left. According to the history, Chao Mae Thapthim and Chao Por Guan Yu were brought from Hainan Island, Guangdong, China in 1867. Opening day: everyday. Opening hours: 08.00 - 17.00. Tel: 0 5525 2742-3.

ขจรฟาร์มKhajorn Farm

รับประทานอาหาร และเดินทางมายัง ขจรฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับครอบครัวอย่างแท้จริง ค่าที่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงนกกระจอกเทศใหญ่ที่สุดของเมืองไทย โดยมีนกกระจอกเทศเลี้ยงภายในฟาร์มมากถึง 1,000 ตัว นอกจากนี้ บริเวณรอบๆ ฟาร์ม ยังมีบ่อเลี้ยงจระเข้ นกยูง กวาง ให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินกันอีกด้วย วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 17.00 น. เบอร์โทร: 0 5660 1004-6

Khajorn Farm, a family-friendly tourist attraction, is the largest ostrich breeding area in Thailand with over 1,000 ostriches raised in the farm. In addition to ostriches, you can see crocodile pond, peacock and deer around the farm. Opening day: everyday Opening Hours: 08.00 - 17.00 hrs. Tel: 0 5660 1004-6.

บึงสีไฟBueng Si Fai

รับลมเย็นริมบึงสีไฟ สัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร บรรยากาศรอบๆ บึงสีไฟ มีความสงบงามและเป็นธรรมชาติ จึงกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยทีเดียว วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 18.00 เบอร์โทร: 0 5622

Is the first symbol of Phichit province. The atmosphere around Bueng Si Fai is peaceful and natural. It became one of the most famous places for recreation in town. Opening day: everyday. Opening Hours: 09.00 - 18.00. Tel: 0 5622.

DAY 2

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าPhu Hin Rong Kla National Park

เดินทางมายัง จ.พิษณุโลก ชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 48 ของประเทศซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 307 ตารางกิโลเมตร หรือ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2527 ซึ่งตั้งครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของสามจังหวัด คือ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Travel to Phitsanulok Province, see the beauty of the 48th national parks in Thailand. The area of the park is approximately 307 square kilometers or 75,840 acre. The park was declared as a national park in 1984 and it covers the boundaries of three provinces, namely Khao Kho district, Phetchabun provinces, Dan Sai district, Loei province and Nakhon Thai district, Phitsanulok province.

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าRoyal Forest Development Project, Phu Hin Rong Kla

สูดอากาศบริสุทธิ์ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นงานหลัก มีการพัฒนาชุมชนเพื่อให้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเพาะปลูกให้ชาวบ้านเลือกปลูกพืชอย่างอื่นแทนการทำไร่กะหล่ำ

This project was mainly for the forest restoration. However, the project was also working on the community development for sustainable living with the forest.

พิษณุโลกไนท์บาซาร์Phitsanulok Night Bazaar

แหล่งช้อปปิ้งอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นศูนย์รวมของสินค้านานาชนิดและที่สำคัญราคาก็ไม่แพง ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของใช้ ของเล่น สินค้าโอท็อป สินค้าการเกษตรและของกิน ที่เรียงรายบนถนนยาวประมาณ 500 เมตร เปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น.

Another shopping area in Phitsanulok. It is the center of miscellaneous products with inexpensive prices. The items are such as clothing, shoes, bags, toys, OTOP products, agricultural products and food. Open every Saturday from 17.00-23.00 hrs.

DAY 3

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารWat Phra Sri Rattana Mahathat Woramahawihan

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (Wat Mahathat ) หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปซึ่งได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย มีประวัติยาวนานคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย นับเป็นศาสนสถานที่สำคัญยิ่ง ทั้งของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทย วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 06.30 - 18.00 เบอร์โทร: 0 5525 2742-3

Pay homage to the Buddha at Wat Phra Sri Rattana Mahathat Woramahawihan also known as "Wat Yai". Phra Buddha Chinnarat which is regarded as the most beautiful Buddha image in Thailand enshrined in this temple. The temple has a long history since Sukhothai period, and is considered as one of the most important temples in Phitsanulok. Opening day: everyday. Opening Hours: 06.30 - 18.00. Tel: 0 5525 2742-3.

วัดจุฬามณีWat Chulamani

ชมโบราณสถานเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนสมัยสุโขทัย และยังเป็นที่ตั้งของเมืองสองแควโบราณก่อนจะมาเป็น เมืองพิษณุโลกในปัจจุบัน ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญน่าชม คือ ปรางค์แบบขอมขนาดย่อม วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 17.00 เบอร์โทร: 0 5525 2742-3

See the ancient ruins that have been assumed to be there before Sukhothai period. It is also believed to be the location of Song Khwae Ancient Town, an old Phitsanulok town before becoming Phitsanulok today. Inside the temple, there are important archaeological sites such as a small Khmer pagoda. Opening day: everyday. Opening hours: 08.00 - 17.00. Tel: 0 5525 2742-3.

สิ้นสุดการเดินทางEnd Trip