2 วัน 1 คืน สัมผัสอารยธรรมล้ำค่า เมืองลำปาง- ลำพูน

2 Days 1 Night at Lampang-Lamphun

ลำปาง,ลำพูน

รายละเอียดDetails

สัมผัสความงดงามของอายธรรมและวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ใน จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน สุขใจตลอด 3 วัน 2 คืน

Experience the charming culture and the way of life in Lampang and Lamphun.

DAY 1 เริ่มต้นการเดินทางStart Trip

เดินทางมายัง จ.ลำปาง | วัดพระธาตุลำปางหลวงWat Phra That Lampang Luang

เยือน วัดพระธาตุลำปางหลวง โบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร ตามประวัติพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล มีความสวยงาม และมีความยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม

Visit Wat Phra That Lampang Luang, an important historical sites which is located in the ruins of ancient city “Lamphakappa Nakhon”. It was considered an important temple of the city since ancient times.

สะพานรัษฎาภิเศกหรือสะพานขาวRatsadaphisek Bridge (White Bridge)

แวะแลนด์มาร์กของเมืองรถม้าลำปาง ได้มีอายุครบ 100 ปีแล้วเป็นเวลายาวนานที่สะพานสีขาวสะอาดตา โดดเด่นด้วยเส้นโค้งทรงคันธนูรวม 4 โค้งทอดข้ามผ่านแม่น้ำวัง ให้ผู้คนได้ใช้สัญจรผ่านไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ำในเขตใจกลางเมืองลำปาง และกลายเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองที่ชาวลำปางคุ้นตา

Is the landmark of Lampang. It has been 100 years that the bridge was built for people to travel between the two rivers in the center of Lampang and became a symbol of Lampang.

กาดกองต้าKad Kong Ta

รับประทานอาหารที่ กาดกองต้า ถนนคนเดินของลำปาง เปิดเป็นถนนคนเดินมามากกว่าสิบปี ตั้งอยู่บนถนนเส้นตลาดจีน กาดกองต้ามีวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาราวๆ 16:30-22:00 น.

Kad Kongta, a walking street of Lampang. Opened as a walking street for more than ten years. Located on the Chinese market road. Kad Kongta opens on Saturday - Sunday around 16: 30-22: 00 hrs

สถาบันคชบาลแห่งชาติNational Elephant Institute

ดูกิจกรรมการแสดงของช้าง ช้างอาบน้ำ กระบวนการผลิตกระดษมูลช้าง โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพของมูลช้าง และโรงพยาบาลช้าง ที่ตั้ง: ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย กิโลเมตรที่ 28 – 29 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 52190 เบอร์โทร: 0-5424-7871

See elephant activities, elephant dung paper production process, biogas production process from elephant dung and elephant hospital. Location: Thai Elephant Conservation Center, km 28 - 29, Lampang - Chiang Mai road, Wiang Tan, Hang Chat, Lampang 52190. Tel: 0-5424-7871.

อ่างเก็บนํ้าวังเฮือWang Suea Reservoir

ชมวิวยามเย็น รอบอ่างเก็บนํ้าวังเฮือ เป็นอ่างเก็บน้ำที่ตั้งอยู่ริมถนนซึ่งเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์เนื่องจากมีทัศนียภาพของทิวเขาโอบล้อม โดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์ตกดินนั้น ช่างภาพหลายคนติดตราตรึงใจกับวิวสวยๆ ยามเย็นเช่นนี้ วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 19.00 น.

Watch the evening view around Wang Suea reservoir which is located on the road suitable for recreation. Because of the reservoir is surrounded by mountains, it makes a beautiful scenery during sunset. Opening day: everyday. Opening hours: 09.00 - 19.00 hrs.

วัดม่อนพญาแช่หรือพระยาแช่Wat Mon Phaya Chae (Phraya Chae)

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดม่อนพญาแช่หรือพระยาแช่ เป็นวัดสำคัญตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระธาตุม่อนพระยาแช่ เป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในปี พ.ศ. 2478

Pay homage to the Buddha at Wat Mon Phaya Chae (Phraya Chae) which is an important temple in the city located at No. 279 Moo 1, Phichai subdistrict, Mueang district, Lampang province. Inside the temple is an enshrined place of Phra That Mon Phraya Chae. The temple was registered as a national historic site in 1935.

DAY 2

เดินทางมายัง จ.ลำพูน | กู่ช้าง - กู่ม้าKu Chang-Ku Ma, Lamphun

ต่อกันที่ กู่ช้าง - กู่ม้า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ชาวลำพูนให้ ความเคารพสักการะ เป็นที่พึ่งทางใจของชาวลำพูนในการบนบานช่วยให้สอบได้ ขอให้ได้งาน หรือแม้แต่ขอให้สมหวังในสิ่งที่คิดไว้ ต่อมาทางกรมศิลปกรได้มาบูรณะให้มีสภาพที่สมบูรณ์และได้ย้ายศาลเจ้าพ่อกู่ช้างออกไปห่างจากสถูปพอสมควร

An important historic site of Lamphun province that people come to pray for a success in life. The Department of Fine Arts has restored the historic site to its perfect condition and has moved the shrine of Ko Pho Ku Chang away from the pagoda.

วัดจามเทวีWat Chamadevi

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันต่อที่ วัดจามเทวี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่กุด ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ตำบลในเมือง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1298 เป็นฝีมือช่างละโว้ ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย

Pay homage to the Buddha at Wat Chamadevi (Wat Ku Kut) located on Chamadevi road. The temple was built around 755 AD. by Lawo architect.

บ้านดอนหลวงBan Don Luang

แวะอุดหนุน ผ้าฝ้ายทอมือ โดยฝีมือของ ฃุมชนชาวยอง แหล่งผลิตงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือรายใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

Visit and shop for hand-woven textile made by Yong ethnic group. Ban Don Luang is one of the most well-known places for hand-woven textile in the country.

หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง และขัวมุงท่าสิงห์Vieng Yong and Khua Mung Tha Sing

ช้อปของดีกันต่อ สามารถเลือกซื้อสินค้าอันเป็นของดีเมืองลำพูน และยังมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ อาทิเช่น สักการะวัดต้นแก้ว ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น โดยสามารถเดินเท้าชมหมู่บ้าน หรือจะนั่งรถสามล้อถีบเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถทำได้ ที่ตั้ง: บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เบอร์โทร: 087-181-8296

Shop for the products of Lamphun and enjoy with activities such as paying homage to the Buddha at Wat Ton Kaew, visiting the folk museum and the local weaving center. You can choose to walk or ride on a tricycle. Location: Ban Sri Mueang Yu, Wiang Yong subdistrict, Mueang district, Lamphun province. Tel: 087-181-8296.

สิ้นสุดการเดินทางEnd Trip