พัก 4 วันสุดฟิน เช็คอิน 3 เมือง อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม

4 days in 3 provinces, Udon Thani-Sakon Nakhon-Nakhon Phanom.

อุดรธานี,สกลนคร,นครพนม

รายละเอียดDetails

การท่องเที่ยวจัดหนักกันยาวๆ ตลอด 4 วัน 3 คืน เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดอารยธรรมแดนอีสาน อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม แวะชมวัดวาและของดี แบบอีสานแท้ๆ

Stay for 4 days and 3 nights in 3 provinces of Isaan culture Udon Thani - Sakon Nakhon - Nakhon Phanom, visit authentic Isan style temples.

DAY 1 เริ่มต้นการเดินทางStart Trip

เดินทางมาถึง จ.อุดรธานี | ทะเลบัวแดงRed Lotus Sea Udon Thani

พายเรือกลางแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ บนพื้นที่กว่า 32 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยพันธุ์ปลา นก และพืชน้ำจำนวนมาก มีระบบนิเวศน์ ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 05.00 - 16.00 เบอร์โทร: 0 8 9395 0871

Cruising in the midst of abundant nature on an area of over 32 square kilometers. This place is a home of many species of fish, birds and water plants. Both domestic and foreign researchers often come to conduct a research here during October to February of every year. Opening day: everyday Opening hours: 05.00 - 16.00. Tel: 0 8 9395 0871

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทPhu Phra Bat Historical Park

ถ่ายภาพกับร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง

Take a photo of human activities traces since prehistoric times around 2,000 - 3,000 years ago. More than 30 ancient paintings and a religious place of ancient people during Dvaravati and Lan Chang period have been found here.

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมNong Prachaksinlapakhom Park

ปิกนิกรับลมเย็นกลางเมืองอุดร เลียบหนองน้ำขนาดใหญ่ ที่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า"หนองนาเกลือ" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด และทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไปพักผ่อนและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 18.00 น.

Is formerly known as "Nong Na Kluea", located in the west of the city. There are many attractions to visit such as a garden with many kinds of ornamental flowers on the island in the middle of the water, clock tower and children's playground. Each day, a lot of people come here to relax and exercise. Opening day: everyday. Opening hours: 08.30 - 18.00 hrs.

DAY 2

ภูฝอยลมPhu Foi Lom

สูบอากาศบริสุทธิ์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและให้เป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่ในเขตภาคอีสาน พร้อมทั้งจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม เพื่อพัฒนาภูฝอยลมเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ล้านปี บอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการสัตว์โลก มีหุ่นไดโนเสาร์ตั้งอยู่รอบพิพิธภัณฑ์ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักป่า

An ecotourism tourist destination that gathers a lot of wild plants in the northeastern region of Thailand and adventure activities for tourists. There is a museum named “Phu Foi Lom Million Years Museum” that tells the story of dinosaurs and evolution theory.

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์Udon Sunshine Orchid Garden

ตั้งแต่เช้ามืดไปจนราวบ่ายโมงกลิ่นของกล้วยไม้ที่นี่จะหอมตลบอบอวล จนสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำหอมได้ มีกล้วยไม้ และน้ำหอม จำหน่าย ที่สวน วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 07.00 - 18.00 เบอร์โทร: 042 242475

From dawn until about 1 o'clock in the morning, the smell of orchids here will be very strong. There are orchids and perfumes available here. Opening day: everyday. Opening hours: 07.00 - 18.00. Tel: 042 242475.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงBan Chiang National Museum

เยี่ยมชมแหล่งอนุสรณ์สถาน ที่จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 17.00 น. เบอร์โทร: 0 4220 8340 – 41

Visit the monuments in Ban Chiang archaeological site, an important historical site of the northeast region in Thailand. Inside the museum, there is an exhibition of evidences from the excavation at Ban Chiang and nearby archaeological sites. Opening day: everyday. Opening hours: 08.30 - 17.00. Tel: 0 4220 8340 – 41.

วัดทิพยรัฐนิมิตรWat Thippayarat Nimit

ก่อนเดินทางไปสู่ จ.ต่อไป วันรุ่งขึ้น แวะขอพร ณ อนุสรณ์สถาน ที่จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 17.00 น. เบอร์โทร: 0 4220 8340 – 41

Before traveling to the next province, stop at the monument in Ban Chiang archaeological site, an important historical site of the northeast region in Thailand. Inside the museum, there is an exhibition of evidences from the excavation at Ban Chiang and nearby archaeological sites. Opening day: everyday. Opening hours: 08.30 - 17.00. Tel: 0 4220 8340 – 41.

DAY 3

วัดป่าภูก้อนWat Pa Phu Kon

แวะ วัดป่าภูก้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ที่ตั้ง: บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380 เบอร์โทร: 08 1866 9752

Visit Wat Pa Phu Kon in Na Yung National Forest and Nam Som Forest, Ban Na Kham, Ban Kong subdistrict, Na Yung district, Udon Thani province. This area is boundary of 3 provinces: Udon Thani, Loei and Nong Khai.

อุทยานแห่งชาติภูพานPhu Phan National Park

เก็บภาพสวยๆ ของแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร และห้วยต่าง ๆ ด้วยสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ สัตว์ป่าที่พบเห็น จึงได้แก่ ค่าง ชะมด ลิงลม ภายในอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1 กิโลเมตร วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.00 น. ที่ตั้ง: ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์โทร: 0 2562 0760

Collect beautiful pictures of the forest. The wild animals that can be seen here are langur, civet and loris. Opening day: Monday – Sunday. Opening hours: 08.00 - 16.00 hrs. Location: Huay Yang subdistrict, Mueang district, Sakon Nakhon province, 47000. Tel: 0 2562 0760.

วัดถํ้าอภัยดำรงธรรมWat Tham Aphai Damrongtham

ทานอาหารและมาต่อกันที่ วัดถํ้าอภัยดำรงธรรม วัดธรรมยุตินิกายฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งอยู่ติดกับภูเขาในเขตท้องที่บ้านท่าวัด หมู่ที่ 1 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร บนเทือกเขาภูพานซึ่งเชื่อมต่อจากจังหวัดสกลนครที่มีนามตามชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่า“ภูผาเหล็ก”คงจะมาจากความหมายที่ว่าบริเวณพื้นที่ถ้ำพวงนั้นมีแร่เหล็กเป็นจำนวนมาก วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.00 น.

Wat Tham Aphai Damrongtham is located next to the mountains in the area of Ban Tha Wat, Moo 1, Pathum Wapi subdistrict, Song Dao district, Sakon Nakhon province. On the Phu Phan mountain range which is connected to Sakon Nakhon province, a lot of iron ore were found there which make local people call his mountain "Phu Pha Lek" or iron mountain. Opening day: Monday-Sunday Opening hours: 08.00 - 16.00 hrs.

ตลาดนครพนมNakhon Phanom Market

แวะวื้อของกินสุดแซ่บที่ตลาดนครพนม ตลาดคึกคักที่ชาวบ้านมักจะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเครื่องใช้กันเป็นประจำ แน่นอนว่าบรรยากาศความเป็นกันเองจะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจแน่นอน

Shopping for delicious food at Nakhon Phanom Market, the lively market that local people often come to buy goods. The friendly atmosphere of this market will totally make tourists impressed.

DAY 4

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติNong Yat Aquatic Animals Museum

พักผ่อนหย่อนใจก่อนส่งท้ายทริปกับการเที่ยวชมสัตว์น้ำมากมาย หลายชนิด ที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติสถานที่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่ง รวมสัตว์น้ำและปลาหลายชนิดทั้ง ชนิดที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 10.00 - 15.00 น. เบอร์โทร: 66 4251 5312

An aquarium of many species of fish including endangered species in Thailand. Opening day: everyday. Opening hours: 10.00 - 15.00 hrs. Tel: 66 4251 5312.

สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรPhanom Sri Descent Contour Parks & Golden Beaches

ส่งท้ายทริปด้วยการถ่ายภาพสวยๆ หาดทรายสีทอง เป็นปรากฎการณ์ทาง ธรรมชาติที่เกิด ขึ้นในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แม่น้ำโขงลดระดับเกิดเป็นหาดทรายสวยกลางลำน้ำโขง ยาวหลาย กิโลเมตร ลักษณะเป็นหาดทรายที่มีริ้วลายคล้ายระลอกคลื่น ในส่วนที่เป็นร่องน้ำสามารถมองเห็นพื้นน้ำ สะท้อนแสงสีส้ม ของท้องฟ้า

Take a photo of a golden sand beach, a natural phenomenon that occurs during the dry season, around February – May because of the decrease in water level of Mekong River.

สิ้นสุดการเดินทางEnd Trip