พัก 4 วันสุดฟิน เช็คอิน 3 เมือง อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม

อุดรธานี,สกลนคร,นครพนม

รายละเอียด

การท่องเที่ยวจัดหนักกันยาวๆ ตลอด 4 วัน 3 คืน เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดอารยธรรมแดนอีสาน อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม แวะชมวัดวาและของดี แบบอีสานแท้ๆ

DAY 1 เริ่มต้นการเดินทาง

1 เดินทางมาถึง จ.อุดรธานี | ทะเลบัวแดง

พายเรือกลางแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ บนพื้นที่กว่า 32 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยพันธุ์ปลา นก และพืชน้ำจำนวนมาก มีระบบนิเวศน์ ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 05.00 - 16.00 เบอร์โทร: 0 8 9395 0871

2 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ถ่ายภาพกับร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง

3 สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

ปิกนิกรับลมเย็นกลางเมืองอุดร เลียบหนองน้ำขนาดใหญ่ ที่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า"หนองนาเกลือ" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด และทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไปพักผ่อนและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 18.00 น.

DAY 2

4 ภูฝอยลม

สูบอากาศบริสุทธิ์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและให้เป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่ในเขตภาคอีสาน พร้อมทั้งจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม เพื่อพัฒนาภูฝอยลมเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ล้านปี บอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการสัตว์โลก มีหุ่นไดโนเสาร์ตั้งอยู่รอบพิพิธภัณฑ์ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักป่า

5 สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

ตั้งแต่เช้ามืดไปจนราวบ่ายโมงกลิ่นของกล้วยไม้ที่นี่จะหอมตลบอบอวล จนสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำหอมได้ มีกล้วยไม้ และน้ำหอม จำหน่าย ที่สวน วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 07.00 - 18.00 เบอร์โทร: 042 242475

6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

เยี่ยมชมแหล่งอนุสรณ์สถาน ที่จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 17.00 น. เบอร์โทร: 0 4220 8340 – 41

7 วัดทิพยรัฐนิมิตร

ก่อนเดินทางไปสู่ จ.ต่อไป วันรุ่งขึ้น แวะขอพร ณ อนุสรณ์สถาน ที่จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 17.00 น. เบอร์โทร: 0 4220 8340 – 41

DAY 3

8 วัดป่าภูก้อน

แวะ วัดป่าภูก้อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ที่ตั้ง: บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380 เบอร์โทร: 08 1866 9752

9 อุทยานแห่งชาติภูพาน

เก็บภาพสวยๆ ของแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร และห้วยต่าง ๆ ด้วยสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ สัตว์ป่าที่พบเห็น จึงได้แก่ ค่าง ชะมด ลิงลม ภายในอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1 กิโลเมตร วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.00 น. ที่ตั้ง: ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์โทร: 0 2562 0760

10 วัดถํ้าอภัยดำรงธรรม

ทานอาหารและมาต่อกันที่ วัดถํ้าอภัยดำรงธรรม วัดธรรมยุตินิกายฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งอยู่ติดกับภูเขาในเขตท้องที่บ้านท่าวัด หมู่ที่ 1 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร บนเทือกเขาภูพานซึ่งเชื่อมต่อจากจังหวัดสกลนครที่มีนามตามชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่า“ภูผาเหล็ก”คงจะมาจากความหมายที่ว่าบริเวณพื้นที่ถ้ำพวงนั้นมีแร่เหล็กเป็นจำนวนมาก วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.00 น.

11 ตลาดนครพนม

แวะวื้อของกินสุดแซ่บที่ตลาดนครพนม ตลาดคึกคักที่ชาวบ้านมักจะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเครื่องใช้กันเป็นประจำ แน่นอนว่าบรรยากาศความเป็นกันเองจะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจแน่นอน

DAY 4

12 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ

พักผ่อนหย่อนใจก่อนส่งท้ายทริปกับการเที่ยวชมสัตว์น้ำมากมาย หลายชนิด ที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติสถานที่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่ง รวมสัตว์น้ำและปลาหลายชนิดทั้ง ชนิดที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 10.00 - 15.00 น. เบอร์โทร: 66 4251 5312

13 สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูร

ส่งท้ายทริปด้วยการถ่ายภาพสวยๆ หาดทรายสีทอง เป็นปรากฎการณ์ทาง ธรรมชาติที่เกิด ขึ้นในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แม่น้ำโขงลดระดับเกิดเป็นหาดทรายสวยกลางลำน้ำโขง ยาวหลาย กิโลเมตร ลักษณะเป็นหาดทรายที่มีริ้วลายคล้ายระลอกคลื่น ในส่วนที่เป็นร่องน้ำสามารถมองเห็นพื้นน้ำ สะท้อนแสงสีส้ม ของท้องฟ้า

สิ้นสุดการเดินทาง