เส้นทางแนะนำ

 
  • อิ่มบุญ อิ่มใจ 3 วัน 2 คืน ใน พิจิตร-พิษณุโลก

    Making merit in Phichit - Phitsanulok, 3 days 2 nights.

  • เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

    Royal Project Tourism Route, Chiang Mai Province, 4 days 3 nights