search
ค้นหาแบบละเอียดAdvance search Health & Wellness

ผลลัพธ์การค้นหาSearch results79

Responsible Tourism (RT)

คู่มือการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุดความรู้กับข้อปฏิบัติ ในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยว ช...

Creative Tourism 2561

โครงการจัดทำเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และจัดกิจกรรมรับฟัง...

More Authentic ภาคเหนือ งามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

“ภาคเหนือ” ดินแดนแห่งความงดงามจับตา และมีเสน่ห์จับหัวใจ และพร้อมที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความงามเดิมแท้ และแก่นที่เชื่อมโยงอดีต...

More Gastronomy อีสานแซ่บนัว

บุกกันถึงก้นครัวถึงแหล่งที่มาวัฒนธรรมการกินของคนอีสาน รู้จักกัน ตั้งแต่ส่วนผสม วัตถุดิบ วิธีการปรุง ที่วิถีความอร่อยสืบสานกัน...

More Fun สีสันตะวันออก

ความสนุกของเมืองไทยฝั่งตะวันออกมีมากมาย เกินกว่าจะปล่อยให้วันลาพักร้อนของคุณ หมดไป กับการนอนเล่น อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดเลย มา...

More Legacy ภาคกลาง - มรดกแห่งสายน้ำ มรดกแห่งสยาม

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมลุ่มน้ำสำคัญ ที่สืบทอดอารยธรรมจากรุ่นสู่รุ่น หลอมรวมวัฒนธรรมจากคนต่างถิ่น สั่งสมควา...

Eastern Legacy ค้นพบขุมทรัพย์แห่งภาคตะวันออก ในปราจีนบุรีและจันทบุรี

ไม่ใหญ่โต แต่สมบูรณ์คือคำจำกัดความของภาคตะวันออก ดินแดนบูรพาราวกับได้รับพรแห่งความอุดมจากธรรมชาติ ดินดี น้ำดี ทำให้บริเวณนี้เ...

Southern Legacy ค้นพบสมบัติแห่งภาคใต้ ในตรังและสงขลา

นอกจากทะเลแดนใต้ เสน่ห์น่าหลงใหลของปลายด้ามขวานแฝงอยู่รอบตัว ในประวัติศาสตร์ลึกล้ำศิลปวัฒนธรรมงดงาม สถาปัตยกรรมเก่าแก่ อาหารก...