กติกา
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแชร์เว็บไซต์ผ่านหน้ากิจกรรม ไปยัง Facebook ของตนเอง พร้อมเขียนแคปชันเด็ดๆ แนะนำเว็บไซต์
3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้อง Hash Tag #TourismProduct พร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
5. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
7. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถใช้ภาพหรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. หากตรวจพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
10. การรับของรางวัลโครงการจะทำการนัดหมายมารับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) หรือจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อ ที่อยู่ที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการรับรางวัล
- ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-Mail: info.tourismproduct@gmail.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือ inbox fanpage : Tourism Product หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทาง ที่ E-Mail : info.tourismproduct@gmail.com หรือ inbox fanpage : Tourism Product
- สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด