ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismproduct

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเลือกประเภทการท่องเที่ยวที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุด

ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแชร์หน้ากิจกรรมลงบน Facebook ของตนเองพร้อม Hash Tag
#ท่องเที่ยวทั่วไทยในแบบที่ใช่คุณ

ท่านได้เลือกประเภทการท่องเที่ยว

ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมกับเรา
แชร์หน้ากิจกรรมลงบน Facebook ของตนเองพร้อม Hash Tag #ท่องเที่ยวทั่วไทยในแบบที่ใช่คุณ