Golf & Sport 15 Routes for Sport Tourism in Thailand – Sofitel Krabi Phokeethra Golf

การท่องเที่ยวเชิงกีฬาถือเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจากช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism)

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สมัครเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม🍃

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สมัครเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม🍃
ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม cf-hotels คำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมของโรงแรม✨️

This site is registered on wpml.org as a development site.