เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ /Legacy of river

จำเป็น
การท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ 4 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาสัมผัสความสวยงามแบบเก่า แล้วรับฟังเรื่องเล่ามุมมองใหม่ผ่านสายน้ำที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี “แม่น้ำเจ้าพระยา”

พื้นที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
Area : Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Phra Nakhon Sri Ayutthaya 

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มส่งคำขอ

ส่งแบบฟอร์มคำขอสำเร็จ