เส้นทางท่องเที่ยว “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT”

จำเป็น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกแบบสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับร้านอาหาร Thai SELECT ในพื้นที่นำร่อง (จังหวัดนครราชสีมา) ผนวกรวมกับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตราฐานรางวัลทางการท่องเที่ยวใน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการ Thailand Tourism Awards (รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย)
2) โครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating (Sustainable Tourism Goals : STGs)
3) โครงการ Michelin Guide Thailand

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มส่งคำขอ

ส่งแบบฟอร์มคำขอสำเร็จ